תמ"א 38

הריסה ובניה

פרוייקט תמ"א 38 בא כצורך לאומי. נווה בניין חברה לבניין בע"מ רואה בצורך זה הזדמנות לתיקון הבנייה וצורת המגורים בישראל. הקווים המנחים אותנו הם אמינות, שירות, תכנון ובנייה בסטנדרט גבוה, עם דגש על חיסכון ברמת האנרגיה והמים לכל דייר ודייר. נווה בניין בחרה להיכנס לעולם ההתחדשות העירונית מתוך קו מנחה של קידמה והתפתחות מרחבית, היום יש לנו הזדמנות להתחיל מחדש לתכנן נכון יותר טוב יותר ובריא יותר. בזכות היות נווה בניין חברה קבלנית יזמית מקנה יתרון מובנה בתהליך מול הדיירים. התנהלות מול גוף אחד עם אחריות אחת.

הריסה ובניה במסגרת תמ"א 38/ 2

התיקון השני לתמ"א 38, תכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, מאפשר להרוס בניין, שעומד בקריטריונים של התמ"א, ולבנות אותו מחדש, תוך קבלת זכויות בנייה והטבות מס המוקנות מתוקף התוכנית. התוכנית חלה על מבנים שקיבלו היתר בנייה לפני ה-1.1.1980, אשר מהנדס קבע שיש צורך בחיזוקם. במקרה זה רשאית הועדה המקומית להתיר את הריסת המבנה והקמתו מחדש בתוספת הזכויות שהתמ"א מעניקה. על פי דעת המהנדסים, הריסת הבניין ובנייתו מחדש עדיפה על חיזוק מבנה קיים. כיום נדרש רוב של 80 אחוזים מן הדיירים על מנת לבצע תמ"א 38/2. תהליך הוצאת היתר לביצוע הריסה ובניה לפי התיקון השני של תמ"א 38 הוא מהיר יותר מאשר התהליך המקביל של פינוי בינוי. בדרך כלל נדרש פרק זמן של שנה בממוצע להוצאת היתר לתמ"א 38/2 לעומת חמש שנים בממוצע לפינוי בינוי.

שלבי ביצוע העיסקה 

+ שלב 1: כינוס אסיפת דיירים והצגת פרטי תוכנית תמ"א 38, הרלוונטיים, עבורכם הדיירים. כולל שלבי התכנון, הביצוע והסבר מקיף ומעמיק בנושא.
+ שלב 2: הכנת חוזה עם מפרט טכני.
+ שלב 3: חתימת הדיירים הרשומים כבעלי הדירות בטאבו.
+ שלב 4: הצגת תוכנית אדריכלית לבנין המחודש עם הדמיה.
+ שלב 5: הגשת תוכניות לעירייה לקבלת אישורים לבניית הפרויקט.

 

plus icon  לחץ כאן לעשרת הדיברות לביצוע תמ"א 38 מוצלחת